Červen 1

Byla založena 1. června 2002 v Brně z potřeby rozšířit dobré jméno kultury a výtvarného umění Brna v České republice i v zahraničí.
Její činnost je zaměřena na kulturní akce, jejichž záměrem je rozšiřovat umělecké cítění návštěvníků a případné výtěžky z akcí budou věnovány na konta dětských organizací.
Od roku 2008 chce rozšířit okruh svých aktivit o zapojení sociálně slabších  a hendikepovaných skupin přes uměleckou a výtvarnou činnost s nejširší veřejností a to zejména s přihlédnutím na přírodovědnou a ekologickou osvětu.