Červen 1

President:Věra Jonášová
Fryčajova 212 . 622 00 Brno
tel.: 739 063 062
e-mail: vera.jonasova@volny.cz

 

 

 

 

Absolventka oděvní a ekonomické školy. Malbu a výtvarné techniky studovala na LŠU a rok na ŠUŘ v Brně. Autorka je všestranně orientovaná výtvarnice, ve své tvorbě se věnuje především akvarelu, abstraktní malbě, kresbě, pastelu a kombinované malbě na hedvábí, také návrhářství v oboru textilu a přírodních materiálů.

Po návratu z ročního pobytu v USA se již plně věnuje volné výtvarné činnosti. Je členkou US Parnas Brno

Autorka vystavovala doma i v zahraničí (Malta, Finsko) a její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Kanadě, USA. Švýcarsku, Švéd­sku a Finsku.

 

The artist Věra Jonášová was born and has ever lived in Brno, Czech Republic. She graduated from the dress design school and the economic scho­ol. She studied painting and artistic techniques at the School of Arts (Lidová škola umění) and the School of Crafts (Škola uměleckých řemesel) in Brno. She is a versatile artist: uses in her work both the watercolour and oil techni­ques, however, she specializes in combined painting on silk. Her pictures, with either abstract and symbolic topics or concrete compositions, always surprise us with their specific point of view.

Vera Jonášová has also devoted herself to textile and natural materials design. After her one-year-stay in the USA in 1998 she devotes her time fully to painting and gallery management. The president of TRIUM, the Artists‘ Soci­ety and

a member of the Artistic Association Parnas in Brno.

Vera Jonášová exhibits both home and abroad, her works are to be found in private collections in Canada, the USA, Switzerland, Germany, Malta, Sweden and Finland.

 

Kuvataiteilija Vera Jonášova on syntynyt ja assu Brnossa, Tsekin tasavallassa. Han on suorittanut tutkinnot vaatetusalalta ja kaupalliselta alalta. Maalaustaja maalausteknikkaa han on opiskellut Kansanopistossa seká Brnon taidekoulassa. Vera Jonášova on monipuolisesti orientoitunut kuvataitelija, joka káyttáá toissáán akvarellitekniikkaa, oljymaalausta ja erityisesti sekatekniikkaa silkille. Námá silkille tehdyt tyot voivat olla symbolisia abstraktteja tai konkreet-tisia asetelmia. Nakokulrnat saattavat ylláttáa katsojan. Vera Jonášova suunnit-telee my os tekstiilejá ja luonnonmateriaaleja.

Palattuaan kotimaahansa USA:ssa vietetyn vuoden jálkeen Vera Jo­nášova on keskittynyt vapaasti kuvataiteeseen ja toimintaan galleriassa. Han toimii Brnon Královo Polen Taidegallerian pitájáná, puheenjohtajana kuvataitei-lijoiden yhdistyksessá TRIUM seka jasenena taideseurassa PARNAS.

Vera Jonášova náyttelyjá on pidetty seká hánen kotimaassaan Tseki-ssa ettá ulkomailla. Hánen toitáán on yksityiskokoelmissa Kanadassa, USA; ssa, Sveitsissá, Saksassa, Maltalla, Ruotsissaja Suomessa.

www.veraoriqinal.com